Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 494 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 497 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 498 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 499 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 501 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 503 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 263 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 264 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 272 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 279 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 592 of /home/changevn/wildaidvietnam.org/includes/bootstrap.inc).

Hành động

100% đóng góp của bạn được sử dụng đúng mục đích

Cam kết của WildAid

Chiến dịch của chúng tôi tập trung vào việc giảm thiểu sự đe dọa của con người với các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Những loài này đã tồn tại trên hành tinh của chúng ta hàng triệu năm và thường đứng đầu chuỗi thức ăn mà không có kẻ thù tự nhiên – ngoại trừ con người. Con người là nguyên nhân – nhưng cũng chính là giải pháp.

Mạng lưới các hỗ trợ viên, đối tác, đại sứ, tình nguyện viên cũng như nhà tài trợ của chúng tôi với tiếng nói thống nhất và đủ mạnh mẽ để tạo nên sự khác biệt.

Bạn có thể tham gia với chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Vui mừng chào đón bạn.