Đơn vị hỗ trợ & Đối tác

21 tỉ đồng là tổng trị giá mà truyền thông đã đóng góp

Các đơn vị hỗ trợ và các đối tác tuyệt vời đã tận tình giúp đỡ đồng thời cung cấp cho chúng tôi những kênh truyền thông và tài nguyên cần thiết để thực hiện các chiến dịch mình. Không có tổ chức bảo tồn nào khác trên thế giới có thể tận dụng được những khoản hỗ trợ thiện nguyện khổng lồ dựa trên khoản ngân sách nhỏ như vậy. Chúng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các tổ chức phi chính phủ và các đối tác vì đã giúp đỡ trong thời gian qua.

Nếu quý vị có đề xuất tài trợ hay bất kỳ ý tưởng hợp tác nào cùng WildAid, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form này.