Việt Nam

Chiến dịch WildAid tại Việt Nam tập trung thay đổi nhận thức sai lầm của công chúng về công dụng của các sản phẩm từ động vật hoang dã thông qua các ấn phẩm truyền thông cao cấp mang tính giáo dục có sức lan tỏa đến hàng trăm triệu người.

Tại Việt Nam, chiến dịch do Trung tâm CHANGE phối hợp thực hiện cùng nhiều đơn vị truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp "Không có người mua - Không còn kẻ giết"