Vương quốc Anh

Đội ngũ WildAid ở vương quốc Anh đã phát triển các thông điệp truyền thông công ích, các bộ phim về bảo tồn, các tư liệu giáo dục, các báo cáo nghiên cứu, và các tài sản thế chấp cho mạng lưới WildAid toàn cầu sử dụng. Chúng tôi cũng xác định các đối tác, những người ủng hộ cũng như cộng tác viên trong quốc gia và toàn quốc tế; xây dựng các mối quan hệ, nâng cao nhận thức và gây quỹ cho chiến dịch toàn cầu của WildAid nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng động vật hoang dã.

Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia vào các sáng kiến bảo tồn với các đối tác của mình như Shark Alliance, Operation CharmSave Wild Tigers

 England.png Make a UK tax-deductible donation here.