CHƯƠNG TRÌNH

VOI

Có tới 33,000 con voi mỗi năm bị giết để lấy ngà

Mỗi ngày trên khắp châu Phi, những kẻ săn trộm voi lấy ngà để đáp ứng nhu cầu sản phẩm từ ngà voi ở châu Á, Hoa Kỳ và các thị trường khác. Những nỗ lực của WildAid nhằm giảm nhu cầu của người tiêu dùng và chấm dứt buôn bán ngà voi sẽ giúp ngăn chặn tốt cuộc thảm sát tàn bạo này. Các chiến dịch của chúng tôi nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng săn trộm voi, hỗ trợ các nhà lập pháp cấm bán ngà voi và giảm đáng kể nhu cầu về ngà voi ở Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

172

Trung Quốc đã đóng cửa tất cả 172 nhà máy chạm khắc ngà voi và cửa hàng.

-80%

Ngà voi bị tịch thu vào Trung Quốc đã giảm 80% trong năm 2016.

-78%

Giá ngà voi bán buôn ở Hồng Kông và Trung Quốc đã giảm tới 78% trong giai đoạn 2014-2016.

On December 31, 2017, China, once the world’s largest ivory market, banned all domestic ivory sales. WildAid was instrumental in supporting the government in this historic action, the greatest single step in safeguarding the future of the African elephant. We continue our efforts to support a ban on ivory sales in Japan and Vietnam.

In 2012, WildAid launched a massive campaign to reduce ivory demand in China in partnership with Save the Elephants and the African Wildlife Foundation. Since then, public awareness of the crisis has grown rapidly. Our surveys showed a 50% increase from 2012 to 2014 in the number of Chinese who believe that elephant poaching is a major problem. The surveys also revealed that 95% of the public supports government action to end the ivory trade. According to traders, wholesale ivory prices in China and Hong Kong SAR dropped 57-78% in 2016 from the 2014 high of $2,100 per kilo.

Từng là thị trường ngà voi lớn nhất thế giới, tuy nhiên vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Trung Quốc đã cấm tất cả hoạt động mua bán ngà voi trong nước. WildAid là 1 phần hỗ trợ chính phủ trong hành động lịch sử này, một bước đi vĩ đại trong việc bảo vệ tương lai của loài voi châu Phi. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực ủng hộ lệnh cấm buôn bán ngà voi ở Nhật Bản và Việt Nam.

Vào năm 2012, WildAid đã thực hiện một chiến dịch lớn nhằm giảm nhu cầu ngà voi ở Trung Quốc với sự hợp tác của Tổ chức Cứu trợ Voi và Tổ chức Động vật Hoang dã Châu Phi. Kể từ đó, nhận thức của công chúng về cuộc khủng hoảng đã thay đổi nhanh chóng. Các cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy số lượng người Trung Quốc tin rằng săn trộm voi là một vấn đề lớn đã tăng 50% từ năm 2012 đến năm 2014. Các cuộc khảo sát cũng cho thấy 95% công chúng ủng hộ hành động của chính phủ nhằm chấm dứt hoạt động buôn bán ngà voi. Theo các thương nhân, giá ngà voi bán buôn ở Trung Quốc và Hồng Kông đã giảm 57-78% trong năm 2016 so với mức cao nhất năm 2014 là 2.100 USD cho 1 kg ngà voi.

TIN TỨC KHÁC VỀ VOI

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

CHƯƠNG TRÌNH

CHỢ THỊT RỪNG

CHƯƠNG TRÌNH

TÊ GIÁC