PHÁT HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO VỆ ĐVHD 2021”

Tháng Sáu 7, 2021

Mới đây, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên phát hành tài liệu “Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã 2021” nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và xử lý các vi phạm liên quan.

Tài liệu “Hướng dẫn thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD” lần đầu được giới thiệu năm 2018, cung cấp đầy đủ các bằng chứng pháp lý cũng như cách thức xử lý các vi phạm liên quan đến ĐVHD, tổng hợp các biện pháp xử lý tang vật sau khi bị tịch thu hoặc nhận chuyển giao từ người dân. Các thông tin trong tài liệu cũng thường xuyên được cập nhập theo các sửa đổi, bổ sung hàng năm trên cơ sở dữ liệu phân tích nội dung các biên bản pháp luật.  Bên cạnh các thông tin liên quan đến luật pháp, tài liệu cũng đính kèm danh mục các loài ĐVHD được bảo vệ theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tình trạng bảo vệ của mỗi loài và hướng dẫn các thủ tục giấy tờ, điều kiện để thực hiện các hoạt động hợp pháp liên quan đến ĐVHD. 

Sau khi phát hành, tài liệu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cơ quan chức năng và được đánh giá là một công cụ hữu ích trong việc hỗ trợ các cơ quan trong công tác quản lý cũng như xử lý các vụ án và trường hợp vi phạm liên quan đến ĐVHD theo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu “Hướng dẫn thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD 2021” với những bổ sung và cập nhật các văn bản quy phạm mới có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2021 như Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 38/2021.NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; bổ sung hướng dẫn xử lý với các hành vi vi phạm liên quan đến những loài không có phân bố tự nhiên tại Việt Nam (loài ngoại lai). 

Bên cạnh đó, các quy định xử phạt có liên quan đến kiểm dịch ĐVHD và bảo vệ môi trường; đính kèm Danh sách các doanh nghiệp có khả năng thẩm định giá đối với ĐVHD nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vụ án cần phải tiến hành định giá các tang vật đối với ĐVHD 

1000 bộ tài liệu sau khi được phát hành sẽ được gửi tới các cơ quan chức năng và cơ quan thực thi pháp luật như Toà án, Viện kiểm sát trên cả nước nhằm hỗ trợ hiệu quả các nỗ lực thực thi pháp luật và xử lý các vi phạm liên quan đến ĐVHD tại Việt Nam. 

Tải tài liệu “Hướng dẫn thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã 2021” tại đây

Nguồn: Báo Tin Tức

CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest