CHIẾN DỊCH THỊT RỪNG SẠCH – SÀNH – “XANH”?

Nhằm kêu gọi cộng đồng nói “Không” với mua bán, tiêu thụ thịt rừng và chung tay bảo vệ động vật hoang dã, Công ty TNHH Không vì lợi nhuận Choice cùng Tổ chức WildAid ra mắt Chiến dịch Thịt rừng Sạch – Sành – “Xanh”?. Chiến dịch truyền thông hướng đến thay đổi nhận […]