PSA “BẢN TIN NGUỘI” VÀ BIÊN TẬP VIÊN TÊ TÊ: LỜI KÊU CỨU TỪ TÊ TÊ TRƯỚC NẠN SĂN BẮT VÀ BUÔN BÁN TRÁI PHÉP

Trong khuôn khổ chiến dịch “Tê tê vẫn thế” – một chiến dịch truyền thông sáng tạo được phối hợp thực hiện bởi Trung tâm CHANGE và Tổ chức WildAid (Cứu trợ Hoang dã), thông điệp truyền thông công ích (PSA: Public Service Announcement) đã được công bố nhằm mục đích tiếp tục tuyên truyền […]